BizLIVE - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai cổ đông lớn của S12 và LGL cùng Trưởng Ban kiểm soát của ASD.
Mua “chui” cổ phiếu, ba cá nhân bị phạt
Ảnh minh họa.
Cụ thể, UBCKNN quyết định phạt ông Phạm Ngọc Cõi 62,5 triệu đồng vì không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.
Từ ngày 6/12/2017 đến ngày 8/12/2017, ông Cõi đã mua 83.500 cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà 12 (mã S12), dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng từ 203.200 cổ phiếu S12 (chiếm tỷ lệ: 4,06%) lên 286.700 cổ phiếu S12 (chiếm tỷ lệ: 5,73%) và trở thành cổ đông lớn của  S12. Tuy nhiên, ông cõi đã không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.
Đồng thời, ông Cõi còn bị phạt 30 triệu đồng vì không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu. Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2017 đến tháng 11/2018, ông Cõi đã nhiều lần mua bán cổ phiếu S12 với thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% mỗi lần nhưng không báo cáo UBCKNN, HNX.
Tương tự, UBCKNN đã quyết định phạt một nhà đầu tư cá nhân khác là ông Nguyễn Văn Sơn với mức phạt 62,5 triệu đồng vì không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.
Ngày 27/3/2018, ông Nguyễn Văn Sơn đã mua 60.000 cổ phiếu LGL của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang làm tăng khối lượng sở hữu từ 1.726.545 cổ phiếu LGL (chiếm tỷ lệ 4,90%) lên 1.786.545 cổ phiếu LGL (chiếm tỷ lệ 5,58%) và trở thành cổ đông lớn của công ty này. Tuy nhiên, ông Sơn không báo cáo về giao dịch cổ phiếu cho UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM khi trở thành cổ đông lớn.
Ngoài hai cá nhân trên, UBCKNN quyết định phạt ông Đỗ Đức Thắng, Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội (mã ASD) 55 triệu đồng vì đã mua 168.000 cổ phiếu ASD nhưng không báo cáo UBCKNN, HNX về việc dự kiến giao dịch.

HOÀNG HÀ