BizLIVE - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt đối với bà Bùi Thị Mỹ (Đà Nẵng) và bà Nguyễn Thị Xuân Lan (Hà Nội) vì báo cáo không đúng thời hạn về việc dự kiến giao dịch. 
Mua bán “chui” cổ phiếu, hai cá nhân bị phạt
Ảnh minh họa.
Cụ thể, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà Bùi Thị Mỹ - người có liên quan đến bà Nguyễn Thanh Tú, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô Thị (mã chứng khoán: PCG) - với số tiền phạt 22,5 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn về việc dự kiến giao dịch.
Ngày 29/6/2018, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) nhận được đăng ký giao dịch bán 550.000 cổ phiếu PCG từ ngày 21/6/2018 đến ngày 21/7/2018 của bà Bùi Thị Mỹ. Tuy nhiên, ngày 27/6/2018, bà Mỹ đã bán 550.000 cổ phiếu PCG.
Ngoài ra, bà Mỹ còn bị phạt 3 triệu đồng vì đã không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Ngày 2/7/2018, bà Mỹ đã mua 5.400 cổ phiếu PCG và ngày 5/7/2018 bà Mỹ đã bán 5.400 cổ phiếu PCG nhưng không báo cáo HNX trước khi thực hiện giao dịch.
Tương tự, UBCKNN cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Xuân Lan - người liên quan của ông Nguyễn Trọng Thông - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán HDG) - với số tiền phạt 15 triệu đồng vì không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.
Bà Nguyễn Thị Xuân Lan đã mua 25.000 cổ phiếu HDG vào ngày 30/10/2018 nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu.
Từ đầu tháng đến nay, UBCKNN đã liên tục ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 10 cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với số tiền phạt gần 280 triệu đồng. 

HOÀNG HÀ