BizLIVE - PNJ đề ra mục tiêu doanh thu tăng trưởng 13%, lợi nhuận tăng 17%, chia cổ tức tỷ lệ 20% cho năm 2015.
ĐHĐCĐ PNJ: Chỉ tiêu lợi nhuận 2015 cán mốc 300 tỷ
Vàng trang sức chiếm phần lớn trong cơ cấu doanh thu hiện nay của PNJ.

Kế hoạch trên được trình lấy ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông 2015 của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã PNJ) tổ chức sáng nay 15/4 tại TP.HCM.

Theo nhận định của lãnh đạo PNJ, dù năm 2014 công ty đã gặt hát kết quả kinh doanh khả quan nhưng công ty cho rằng mới chỉ là giai đoạn chuyển giao của quá trình tái cấu trúc. Trong năm 2015, PNJ xác định cần phải tạo nền tảng để đạt được ưu thế vượt trội về con người, tổ chức.

PNJ sẽ đẩy mạnh phát triển hệ thống kênh phân phối, mở mới thêm 35 cửa hàng nhằm tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu ở mảng kinh doanh cốt lõi. Công ty cũng sẽ đầu tư trang thiết bị hiện đại nhằm đáp ứng mô hình quản lý hiện đại theo đặc thù ngành…

Về chỉ tiêu kinh doanh cho 2015, PNJ đề ra doanh thu ở mức hơn 8.227 tỷ, tăng 13% so với 2014, trong đó doanh thu trang sức chiếm 27%, đạt 6.703 tỷ; lợi nhuận sau thuế là 300 tỷ đồng, tăng 17%. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến đạt 20%.

Trước đó, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 cho thấy, doanh thu của PNJ năm qua đạt mức 7.294 tỷ, bằng 80% kế hoạch đề ra; tuy nhiên lợi nhuận sau thuế đạt hơn 256 tỷ, bằng 116% kế hoạch. Cổ tức 2014 dự kiến chia mức 25%, trong đó gồm 15% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

HUYỀN TRÂM