BizLIVE - Nội dung trên được trình lấy ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) tiến hành sáng  nay 15/4 tại TP.HCM.
ĐHĐCĐ Bamboo Capital: Dự kiến niêm yết cổ phiếu trên HOSE vào tháng 6/2015
Bamboo Capital dự kiến sẽ lên sàn HOSE trong tháng 6/2015.

Theo báo cáo, năm 2014 BCG đã thực hiện tư vấn thành công cho các doanh nghiệp trong hoạt động thu xếp vốn, phát hành tăng vốn… Công ty đã thực hiện mua tái cấu trúc nợ và chuyển nhượng lại thành công dự án Royal Tower (Quận 7).

Về hoạt động đầu tư, BCG đã tìm kiếm cơ hội đầu tư M&A và thành công trong việc sở hữu chi phối 2 doanh  nghiệp tiềm năng về lĩnh vực sản xuất gỗ tại Quy Nhơn (Công ty Nguyễn Thành và Thành Phúc).

Ngoài ra, công ty con Central Office hoạt động trong lĩnh vực cho thuê văn phòng chia sẻ và văn phòng ảo cũng đã có bước tăng doanh thu trong 2014 và bắt đầu có lãi, tỷ lệ văn phòng đã lấp đầy trên 90%...

Theo đó, năm 2014 Bamboo Capital ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 17,39 tỷ, tăng trưởng gần 322% so với 2013; lợi nhuận sau thuế đạt xấp xỉ 19 tỷ, tăng hơn 13.338% so với mức hơn 142 triệu đồng đạt được trong 2013.

Về định hướng hoạt động trong năm 2015, BCG đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, trong đó, sẽ tham gia nhân sự công tác tái cơ cấu toàn diện hoạt động Công ty Tracodi sau khi chính thức tham gia tiếp quản quản trị và điều hành. Triển khai tái cấu trúc, tiếp quản và vận hành 2 công ty Nguyễn Hoàng và Thành Phúc.

BCG tiếp tục tìm kiếm những cơ hội đầu tư, M&A từ 3-4 công ty tốt trong ngành dược phẩm và nông nghiệp. Đẩy mạnh triển khai phương án tài chính và xây dựng cho dự án resort Casa Marina Quy Nhơn hoàn thành và đưa và khai thác trong quý 1/2016.

Công ty sẽ xây dựng và triển khai đề án trang trại chăn nuôi bò thịt 200ha, tổng mức đầu tư 150 tỷ, quy mô cung ứng ra thị trường Việt Nam 1.000 bò thịt trong năm đầu và tăng lên mức 5.000-10.000 con mỗi năm sau đó…

Đặc biệt, công ty sẽ đăng ký công ty đại chúng tiến đến đủ điều kiện niêm yết chính thức công ty trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM trong tháng 6/2015.

Cũng trong năm 2015, BCG có kế hoạch phát hành thêm tăng vốn tỷ lệ 1:1 với giá dự kiến 10.000 đồng/cổ phần. Toàn bộ vốn thu được từ việc phát hành (dự kiến ít nhất 407 tỷ) sẽ được sử dụng đầu tư mở rộng kinh doanh, tăng cường đầu tư, bổ sung vốn lưu động.

Việc phát hành dự kiến thực hiện sau thời điểm niêm yết cổ phiếu trên HOSE thành công. Sau phát hành, vốn của BCG dự kiến tăng lên mức 814 tỷ đồng.

Kế hoạch phân bổ nguồn vốn phát hành thêm của BCG. 

Về chỉ tiêu kinh doanh năm 2015, Bamboo Capital đề ra mục tiêu tổng doanh thu đạt 501 tỷ đồng, tăng trưởng 2.887% so với thực hiện 2014; lợi nhuận sau thuế là 41,081 tỷ, tăng 217%; tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu đạt 10,09%.

Công ty cũng đề ra chỉ tiêu kinh doanh cho năm 2016 với doanh thu đạt mức hơn 690 tỷ, tăng 137% so với mức dự kiến đạt được 2015; LNST ở mức gần 86 tỷ, tăng 209% năm 2015.

Lãnh đạo Bamboo Capital cho biết, cơ cấu doanh thu sẽ có sự đóng góp từ các công ty con, trong đó Công ty Nguyễn Hoàng sẽ góp 25%; Thành Phúc là 17,9%, Tracodi là 27,9%; hoạt động cốt lõi của công ty mẹ góp 26,9%.

Về lợi nhuận, dự kiến sẽ có sự đóng góp đáng kể từ hoạt động cốt lõi của Công ty mẹ chiếm 37,8%, trong đó chủ yếu đến từ hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư và thương mại liên quan đến hoạt động của công ty con.

Tổng nợ vay của BCG trong 2015 dự kiến khoảng 142 tỷ, phục vụ cho vốn lưu động sản xuất kinh doanh của công ty con và một phần sử dụng tài trợ cho các hoạt động đầu tư của công ty mẹ.

Kết quả biểu quyết, đại hội đã nhất trí 100% các nội dung tờ trình đã báo cáo.

HUYỀN TRÂM