BizLIVE - Khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng và khiến 2 chỉ số điều chỉnh nhẹ. Tuy nhiên, thị trường vẫn luân phiên tạo sóng với tâm điểm là nhóm cảng biển.
[BizSTOCK] Khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng, thị trường vẫn luân phiên tạo sóng

MAI HƯƠNG