BizLIVE - 18.952.500 cổ phần Becamex IDC do các nhà đầu tư đăng ký mua đã được mua hết trong phiên đấu giá sáng ngày 1/12/2017 với giá trúng bình quân 31.008 đồng/cổ phần.
Bình Dương thu về gần 588 tỷ đồng từ bán gần 19 triệu cổ phần Becamex IDC
Sáng nay, ngày 01/12/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp  - TNHH MTV (Becamex IDC).

Theo đó, 18.952.500 cổ phần Becamex IDC do 158 nhà đầu tư đăng ký mua trước đó đã được mua hết trong phiên đấu giá với giá trúng bình quân 31.008 đồng/cổ phần. Tổng giá trị giao dịch đạt 587,68 tỷ đồng.
Được biết, có 9 tổ chức và 149 cá nhân đã trúng giá. Giá trúng cao nhất là 40.000 đồng/cổ phần; giá trúng thấp nhất 31.000 đồng/cổ phần. Khối lượng đặt mua cao nhất 3,5 triệu cổ phần, khối lượng đặt mua thấp nhất 200 cổ phần.
Trước đó, theo thông báo của HOSE, tổng khối lượng cổ phần Becamex IDC nhà đầu tư đăng ký mua qua IPO là 18.952.500 cổ phần gồm: 5.481.500 cổ phần do cá nhân trong nước đăng ký;  cá nhân nước ngoài 6.000 cổ phần; tổ chức trong nước 2.828.000 cổ phần; tổ chức nước ngoài 10.637.000 cổ phần. Điều này đồng nghĩa, khối lượng cổ phần Becamex IDC mà nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mua vẫn chiếm ưu thế, 56,16% tổng lượng đăng ký.  
Như vậy, chỉ có khoảng 6,1% khối lượng cổ phần Bcamex IDC đem ra IPO lần này được mua thành công. Còn hơn 292.254.600 cổ phần cho đợt bán đấu giá công khai chưa có chủ mới.

HỒNG QUÂN