BizLIVE - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Chi Phương, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư KSQ.
Bán “chui” cổ phiếu, Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư KSQ bị phạt 55 triệu đồng
Ảnh minh họa.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt bà Nguyễn Thị Chi Phương, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư KSQ (mã chứng khoán: KSQ) 55 triệu đồng vì đã không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.
Cụ thể, từ ngày 4/6/2018 đến ngày 7/6/2018, bà Phương đã bán 316.800 cổ phiếu KSQ nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trước khi thực hiện giao dịch.
Bà Nguyễn Thị Chi Phương được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc KSQ từ ngày 31/10/2017. Tính đến ngày 31/12/2018, bà Phương đang nắm giữ 3.530.200 cổ phiếu KSQ (tương đương 11,77%). Cổ phiếu KSQ hiện giao dịch ở mức 2.000 đồng/cổ phiếu.
Theo thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, từ ngày 10/4/2018, cổ phiếu KSQ của CTCP Đầu tư KSQ đã bị đưa vào diện bị cảnh báo do lợi nhuận sau thuế năm 2017 trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty là số âm. 

HOÀNG HÀ