BizLIVE -
Từ ngày 1/12, mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên (HSSV) được điều chỉnh tăng từ 1,5 lên 2,5 triệu đồng/tháng/HSSV.
Từ 1/12: Học sinh, sinh viên được vay tới 2,5 triệu đồng/tháng
Ảnh minh họa.
Thủ tướng vừa điều chỉnh mức cho vay quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với HSSV. Theo đó, mức cho vay tối đa mới là 2,5 triệu đồng/tháng/HSSV.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí vốn cho vay, vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho Ngân hàng Chính sách xã hội để triển khai thực hiện Chương trình sau năm 2020 theo quy định của pháp luật.
Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm thực hiện cho vay, giám sát, thu hồi nợ vay theo quy định, trong phạm vi tăng trưởng kế hoạch tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ giao hằng năm; tự cân đối nguồn vốn thực hiện từ nay đến năm 2020 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội, tính đến cuối tháng 8/2019, chương trình tín dụng hỗ trợ HSSV có hoàn cảnh khó khăn có dư nợ đạt 11.038 tỷ đồng, chiếm 5,5% tổng dư nợ với trên 414 nghìn khách hàng còn dư nợ. Doanh số cho vay giai đoạn 2016-2019 đạt 6.908 tỷ đồng, với gần 199 nghìn HSSV được vay vốn đi học.


TUẤN VIỆT