Đây là kết quả vừa được Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nghệ An tổng hợp dựa trên khảo sát của 250 doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.
Nghệ An mức thưởng tết cao nhất ở 80 triệu đồng
Doanh nghiệp dệt may trên địa bàn Nghệ An. Ảnh: Trinh Hoàng.
Năm 2019, kế hoạch thưởng Tết của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh không có nhiều biến động so với năm 2018. Không có doanh nghiệp nào thưởng Tết cho người lao động bằng hiện vật và doanh nghiệp trả thưởng chủ yếu tập trung vào Tết Nguyên đán năm 2019.
Theo đó, mức thưởng bình quân các doanh nghiệp thưởng cho người lao động Tết Âm lịch là 4,5 triệu đồng - 5,5 triệu đồng/người. Cao nhất là 80 triệu đồng/người, thấp nhất là 150.000 đồng/người.
Khối các công ty do Nhà nước làm chủ sở hữu vốn, mức thưởng cao nhất là 20 triệu đồng/người. Bình quân 4,7 triệu đồng/người, thấp nhất là 150.000 đồng/người. Khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng cao nhất 80 triệu đồng/người; bình quân 5,5 triệu đồng/người, thấp nhất là 400.000 đồng/người.
Khối các doanh nghiệp tư nhân mức thưởng cao nhất là 10 triệu đồng, bình quân 4,5 triệu đồng/người, thấp nhất 500.000 đồng/người. Còn khối doanh nghiệp FDI mức thưởng cao nhất là 45,3 triệu đồng/người; bình quân 4,6 triệu đồng/người, thấp nhất 300.000 đồng/người.
Theo báo cáo, Công ty Cổ phần Bao bì Sabeco Sông Lam mức thưởng tết cao nhất là 80 triệu đồng/người. Tiếp đó, là các công ty như Công ty TNHH liên doanh nguyên liệu giấy Nghệ An PP: 45,3 triệu đồng/người, Công ty Cổ phần thương mại Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ: 42,8 triệu đồng/người, Công ty Cổ phần Bao bì và KDTH Nghệ An 40 triệu đồng/người.

Theo Zing News