BizLIVE - Thủ tướng vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Viết Muôn, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Kỷ luật nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Viết Muôn
Ông Phạm Viết Muôn, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Ông Phạm Viết Muôn bị kỷ luật do có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong thời gian giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật vào ngày 11/7.
Theo quyết định kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Phạm Viết Muôn đã vi phạm khuyết điểm trong việc tham mưu cho lãnh đạo Chính phủ về chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông Vận tải.
Trước đó, tại Kỳ họp 35, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận vi phạm của Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải và một số lãnh đạo liên quan (gồm: Nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Đinh La Thăng; các Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Ngọc Đông và Nguyễn Nhật; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh; và nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Viết Muôn) đã gây thất thoát lớn tiền và tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành giao thông vận tải, gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.
Trong tháng Bảy, Ủy ban Kiểm tra Trung Ương đã quyết định kỷ luật cảnh cáo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công; kỷ luật khiển trách hai Thứ trưởng Nguyễn Nhật, Nguyễn Ngọc Đông; kỷ luật bằng hình thức cách chức Uỷ viên Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 đối với nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường.
Bộ Chính trị cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh. Đồng thời, yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Vũ Văn Ninh tương ứng với xử lý kỷ luật về Đảng.

H.HÀ