BizLIVE - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm của Bảo Việt ước đạt 1.043 tỷ đồng, hoàn thành 85,1% kế hoạch năm 2019.
9 tháng, Bảo Việt báo lãi đạt 1.043 tỷ đồng, hoàn thành 85,1% kế hoạch năm
Ảnh minh họa.
Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 với tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 32.560 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2018. 
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 1.043 tỷ đồng, hoàn thành 85,1% kế hoạch năm. 
Tổng doanh thu công ty Mẹ ước đạt 1.082 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế ước đạt 809 tỷ đồng, hoàn thành 74,9% kế hoạch năm.
Bảo Việt Nhân thọ mang về tổng doanh thu ước đạt 23.090 tỷ đồng, tăng trưởng 5,3% trong đó tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 18.198 tỷ đồng, tăng trưởng 17,4% so với cùng kỳ năm 2018.
Bảo hiểm Bảo Việt ước đạt tổng doanh thu 8.719 tỷ đồng, tăng trưởng 5,6%, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc ước đạt 7.794 tỷ đồng, tăng trưởng 7,1% so với cùng kỳ năm 2018.
Trong khi đó, tính đến hết quý III/2019, tổng doanh thu của Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) ước đạt 85,44 tỷ đồng tương đương với 73% kế hoạch kinh doanh năm 2019.
Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đạt tổng doanh thu khoảng 388 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, hoàn thành 76% kế hoạch năm.
Tại thời điểm cuối tháng 9/2019, tổng tài sản của Bảo Việt ước đạt 121.829 tỷ đồng, tương đương hơn 5 tỷ USD. 
Trong đó, tổng tài sản công ty Mẹ tại ngày 30/9/2019 ước đạt 14.783 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu ước đạt 14.237 tỷ đồng.
Được biết, theo kế hoạch đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2019, năm nay, Bảo Việt dự kiến tiếp tục phát hành thêm cổ phiếu mới bằng hình thức chào bán riêng lẻ với đối tượng là các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước, có năng lực tài chính, có thể bao gồm một hoặc một số cổ đông hiện hữu. 
Số cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 41,4 triệu cổ phiếu (tương đương 5,91% số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành). 
Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của Bảo Việt sẽ tăng thêm hơn 400 tỷ đồng, lên 7.423 tỷ đồng.

TRẦN THÚY