Thu ngân sách qua hải quan giảm mạnh

Thu ngân sách qua hải quan giảm mạnh

Dù có những phục hồi tích cực trong hai tháng gần đây, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu sau 6 tháng đầu năm 2020 vẫn giảm mạnh.
Chat với BizLIVE